Ọmọ́dásọ́lá

A researcher, language lover and YorEng translator. I am passionate about language documentation, teaching and research.

Ímeèlì Ọmọ́dásọ́lá

Àṣẹ̀sẹ̀tẹ̀jáde ìròyìn látọwọ́ọ Ọmọ́dásọ́lá