Sikiru Jamiu Ọláwálé

The first step to promoting what we represent starts with us as an individual.

Ímeèlì Sikiru Jamiu Ọláwálé

Àṣẹ̀sẹ̀tẹ̀jáde ìròyìn látọwọ́ọ Sikiru Jamiu Ọláwálé