Simeon Ọ̀nàọlápọ̀

Simeon Ọ̀nàọlápọ̀ is a translator, a researcher and a teacher of Yorùbá langauge and culture with a demonstrated history of working at all levels of education industry.

Ímeèlì Simeon Ọ̀nàọlápọ̀

Àṣẹ̀sẹ̀tẹ̀jáde ìròyìn látọwọ́ọ Simeon Ọ̀nàọlápọ̀